Alla kan se vad vi gör

Falu Energi & Vatten är ett kommunägt bolag. Det innebär att allmänheten, till exempel Falubor och företrädare för media, har rätt till insyn och tillgång till information om vår verksamhet. Vår vd Per Dahlberg beskriver hur det kan gå till.

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.