Året var 2011

Bara att tänka tanken att Falun kan vara platsen för världens första klimatpositiva datacenter gör mig glad. Kanske är det för att jag börjar förstå vad den här typen av datacenter kan betyda för klimatet,
och för min kommun.

Falu Energi & Vatten står inte bara och tittar på när klimatförändringarna sveper förbi. Vi vill göra något. Idag ska vi inte behöva slösa energi och elda för kråkorna. Eller värmer upp vatten som släpps ut i havet. Vi ska ta tillvara på energin.

Jag har ställt några frågor till fjärrvärmechefen Bengt Östling. Om någon kan förklara varför datacentret i Falun är speciellt så är det just Bengt. Han har jobbat hos oss sedan 2005 och var med när projektet startade vintern 2011.

Årets fjärrvärmeföretag 2014
Det här är vår fjärrvärmechef Bengt Östling. På fotot har vi tagit emot priset som landets bästa fjärrvärmeföretag 2014. Prisutdelare var Ulrika Jardfelt, vd för Svensk Fjärrvärme.

Hur började datacenter-resan?
– Allt började med att Invest in Sweden* letade platser i Sverige för att etablera datacenter. Branschen var under kraftig tillväxt och Invest in Sweden såg förutsättningar för att skapa en ny svensk basindustri. Vi började att svara på internationella förfrågningar som Invest in Sweden hanterade för hela Sverige.

Hade vi en lämplig plats?
– Ja, vi hade köpt marken intill Västermalmsverket av Stora Enso. Vi såg möjligheten till en etablering genom att vi hade all infrastruktur på plats i form av fjärrkyla, elkraft, fiber och fjärrvärme. Allt som ett datacenter kräver. Vi såg också datacenter som en ny infrastruktur i samhället, precis som fiber blivit under de senaste åren.

Stämmer det att ni hade uppförsbacke i början av projektet?
– Det stämmer. Vi förstod snart att vi inte kunde erbjuda några former av statliga etableringsstöd, eftersom Falun inte är ett stödområde. Istället såg vi vårt mervärde i att koppla ihop datacentret med Faluns lokala energisystem och bygga ett klimatsmart datacenter.

Men intresset från internationella aktörer var svalt? 
– Ja, klimatpåverkan stod långt ner på agendan för fyra år sedan. Nu kan vi konstatera att vi var rätt ute. Klimatpåverkan är högst upp på agenda efter att organisationen Greenpeace lyfte frågan i USA.

Hur startade samarbete med EcoDC AB?
– Vår förre vd, Bengt Gustafsson, hade tidigare jobbat på Skanska. I sin roll förvärvade han företaget Coromatic som bygger datahallar. Vi träffade Coromatic och fick möjlighet att lära oss mer om datacenter. Vi hade diskussioner om hur vi skulle kunna bygga och det finns faktiskt ritningar från den tiden. Då var vi inne på att bygga ett lite mindre datacenter i egen regi.
– Vi blev rekommenderade en kompetent person i Falun som kunde guida oss. Det var konsulten Jan Fahlén som tidigare varit vd på Trafikverket ICT. Bengt Gustafsson tog kontakt med honom och efter ett tag introducerade Fahlén oss för Børge Granli och Jan Lundquist. Tillsammans hade de byggt datacenter på uppdrag av Trafikverket i Borlänge.

Hur gick ni vidare?
– Från början hade vi inte riktigt samsyn i hur vi skulle integrera ett datacenter i ett lokalt energisystem, men efter antal träffar kom vi fram till att vi kunde göra något bra tillsammans. I september 2013 skrev vi en avsiktsförklaring med deras nybildade bolag Eco Node AB, som numera heter EcoDC AB. I företaget fanns förutom Lundquist och Granli, även Bengt Lindström. De hade kompetens inom tre områden som kompletterade oss – teknisk design, försäljning och finansiering.
– Tillsammans med vår kunskap kring att bygga infrastruktur och energisystem i världsklass hade vi goda förutsättningar att lyckas.

Jan Fahlén då. Vad hände med honom?
– Vi saknade en projektledare och Fahlén hyrdes in som konsult för att hålla ihop projektet. Tillsammans började vi att jobba med utvecklandet av datacentret och målbilden var klar, det skulle bli världens grönaste datacenter.

Vad betyder ett datacenter för Faluns energisystem? 
– Blir datacentret verklighet så kommer vi att ta tillvara värmen som alstras av servrarna. Restenergin, som det även kallas, distribuerar vi sedan i fjärrvärmenätet och får en win win-situation. Vi leverera klimatneutral och prisvärd värme till Faluborna, samtidigt som vi minskar de globala utsläppen av koldioxid.

Vad betyder projektet för Sverige och resten av världen?
– Läget just nu är att datatrafiken ökar och behovet av datalagring likaså. Idag är den globala internettrafiken per timme större än vad den var under hela år 2010. En trafik som startar servrar världen över och som i sin tur förbrukar elenergi som blir värme på något sätt. Nu gäller det att vi tänker till och inte skapar en klimatbomb.
– Vi är inte ensam om att kunna bygga gröna datacenter. I Sverige har vi en välutbyggd infrastruktur av fiber, el och fjärrvärme, vilket ger oss en unik möjlighet att bli världsledande. Vårt projekt är viktigt, det visar vägen för hur datacenter kan bli en del i det hållbara samhället. Jag tror att vi kommer fixa det genom att aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer.

Vad är det som gör att du brinner för projektet?
– Jag vill bygga en framtidssäker infrastruktur i Falun. Det här projektet är en möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i den region som vi lever och verkar i.
– Jag brukar citera Nobel-pristagaren Al Gore som sa “It is a privilege to make a difference for the future”. Det är det som är drivkraften, att göra något bra inför framtiden.

Hur ser du på framtiden?
– Vi fortsätter jobbar vidare i projektet. En paus i bolagsbildandet innebär inte att vi ska kasta flera års arbete i papperskorgen. Att ta en paus, för att tänka om, är nyttigt. Jag brukar säga att problem är ett berg av möjligheter.

Svarta rubriker om vänskapskorruption och skatteskulder skrämmer inte dig, va?
– Om vi hade gjort fel skulle jag inte vara lika optimistisk. Sedan tror jag att den här pausen kommer att stärka projektet. Vi kommer att hitta en ny väg för hur vi ska lyckas färdigställa världens första klimatpositiva datacenter.

* Invest in Sweden bildades 1995. Det var en myndighet som arbetade för utländska investeringar i Sverige och löd under Utrikesdepartementet. År 2013 slogs Invest Sweden (bytte namn under åren) samman med Exportrådet för att bilda Business Sweden.

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.