Vilka effekter har en etablering av datacenter?

Ja, vilka effekter har en etablering av datacenter för en region eller en ort? Jag har fastnat för två rapporteringar från Norrbotten.

”Etableringarna av Facebook i Luleå och KnCMiner i Boden är indikationer på en möjlig ny industristruktur för digital produktion i norra Sverige.” Så står det i inledningen av den strategi som Länsstyrelsen i Norrbotten tagit fram för att skapa en världsledande teknikregion för klimatsmarta effektiva datacenter. Det är intressant läsning!

I grunden finns en om vision om minst 20 nya etableringar av stora datacenter. Norrbotten vill öka kunskapen om en helt ny industri, precis som vi.

Lika intressant är det att läsa om vilka effekter som Facebooks etablering av datacenter i Luleå haft för regionen. Rapporten är framtagen av konsultföretaget The Boston Consulting Group.

 

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.