Vad gör en styrelse?

Här på Falu Energi & Vatten har vi en politiskt tillsatt styrelse. Det innebär en styrelse med representanter från nästan alla politiska partier. Styrelsen tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Uppdraget är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet. Till exempel i ett projekt som datacentret. Här berättar styrelseordförande Ragnar Kroona lite mer om hur det fungerar och samarbetet med vd Per Dahlberg.

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.