Rätar KPMG ut frågetecknen?

Jag heter Eva Gräftevall och jobbar med kommunikation på Falu Energi & Vatten. Som anställd så är jag intresserad av vad andra tycker om företaget och våra arbetsinsatser.

Mycket av vårt arbete sker i vardagen utan att uppmärksammas, det ska bara fungera. Annat inom vår verksamhet, såsom teknik, utveckling och hållbarhet, får stora rubriker. Helt klart är att vårt företag direkt, eller indirekt, påverkar kommuninvånarnas vardag – en mycket ansvarsfull uppgift för oss anställda.

Vi har idag ett energisystem där produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla drar nytta av varandra. Det planeras för att utveckla det befintliga energisystemet genom att bygga datahallar som behöver el och kylning och ta vara på värmen som servrarna avger. På sistone har datahallarna ofta förekommit i rubriker och på sociala medier. Eller rättare sagt, bildandet av ett bolag med den externa parten EcoDC AB har ifrågasatts. Vår vd Per Dahlberg har vid flera tillfällen berättat om hur man försökt att ta hänsyn till aspekter som ägarandel, ekonomi och offentlighetsprincip vid planeringen av bolagsbildningen. Allt för att gå en balansgång mellan krav från kommunala och privata ägare och potentiella kunder.

Nu är det lite drygt två veckor sedan Per beslutade att genomföra en extern granskning av den planerade bolagsbildningen kring byggandet av datacentret i Falun. Granskningen ska räta ut de frågetecken som uppkommit efter en medial debatt kring Falu Energi & Vattens samarbetspartner EcoDC AB.

”Genom en extern granskning så kommer eventuella frågetecken att lyftas upp på bordet. I detta läge vill vi verkligen att det synas ordentligt. Annars blir det lätt ord mot ord”, sa Per Dahlberg, för två veckor sedan, i ett pressmeddelande.

Du pratar om ord mot ord – vad menar du?
– Vi kan ha vår uppfattning utifrån hur vi bedömt samarbetet medan andra har sin utifrån vad man googlat på nätet. Man baserar sin ståndpunkt på olika fakta helt enkelt.

Vilka utför granskningen av den planerade bolagsbildningen med EcoDC AB?
– Uppdraget har gått till KPMG. Falu kommun har tidigare utsett företaget till ordinarie bolag för revisioner. I vanliga fall har vi att göra med kontoret i Falun men denna granskning utförs av en specialenhet i Stockholm.

Är det risk för intressekonflikt då KPMG är anlitade som ordinarie revisionsbolag?
Det var det första KPMG kontrollerade. Sedan gjordes en oberoende kontroll gentemot EcoDC AB så att det inte finns intressekonflikt gentemot dem. Vi kommer att få betala kontrollen vem som än gör den. Dessutom utser vi inte själva vårt revisionsbolag  utan det gör kommunen.

När kommer resultatet?
– I mitten av mars.

Om granskningen skulle visa att den planerade bolagsbildningen med EcoDC AB inte är lämplig, vad gör Falu Energi & Vatten då?
– Granskningen tittar inte på själva bolagsbildandet, det har andra jurister redan gjort, utan granskningen kontrollerar EcoDC AB och personerna bakom företaget. Om granskningen visar på några konstigheter så får vi se hur vi agerar i samarbetet med EcoDC.

Vad händer med byggandet av datahallarna under tiden som granskningen pågår?
– Projektet rullar på. Det är bolagsbildandet som tagit paus.

 

 

Författare: Eva Gräftevall

Marknadsassistent, Falu Energi & Vatten. 47 år. Utbildning och erfarenhet: Examen som lärare SO 4-9, team ledare på Xerox kundtjänst i Dublin, vidareutbildad till exportassistent med tjänst vid Kvarnsvedens pappersbruk. Intressen: Mina tre barn 7-10 år, vår hund, att sjunga, släktforska och läsa böcker. Drömmer om: Börja rida häst, lära mig spela fiol, och att kunna prata arabiska.