Hur ska jag bära hem pizzan?

Den senaste tiden har det rapporterats flitigt i media kring de farliga miljögifter som bland annat finns i vissa skidvallor och även i pizzakartonger, impregneringsmedel och bakplåtspapper. Det handlar om högfluorerande ämnen, så kallade PFAS, som har till uppgift att vara vattenavvisande och skydda mot smuts och fett.

”Vi är bekymrade för de här ämnena på grund av deras egenskaper, att de är så väldigt svårnedbrytbara. Vi kan inte rena bort dem i våra reningsverk. När de sedan går ut i vattenmiljön så fortsätter de att byggas upp hela tiden”, säger Anders Finnson, miljöchef på Svenskt Vatten till SVT.

Även i TV4 Nyhetsmorgon har frågan tagits upp till diskussion där Anders Finnson fick sällskap av Annika Jakobsson från Greenpeace.

Jag blev nyfiken att få veta mer hur det här påverkar oss i Falun. Erica Jensen är utvecklingsingenjör vid reningsverket i Främby i Falun. Hon genomför nästan dagligen analyser av vattnet vid reningsverket.

erica jensen

– Analyserna vi genomför fokuserar på näringsämnen till våra bakterier som fosfor, kväve och BOD (biologiskt syreförbrukande ämnen). Sedan gör vi även analyser på metaller som till exempel zink, järn och kvicksilver. Det är fungerar riktigt bra, men det svåra med analyser är att vi måste veta vad vi letar efter, annars syns det inte. Framtidens nya kemikalier kräver förmodligen andra typer av rening. I dag är ju i stort sett alla reningsverk uppbyggda på samma sätt, berättar hon.

Enligt Erica finns det mycket att göra innan kemikalierna når reningsverket. Att jobba uppströms som det kallas i vattenbranschen. Det handlar om att diskutera viktiga frågor och påverka omgivningen att göra medvetna val.

– Vi på reningsverket kan ju inte fixa allt. Vi behöver hjälp av allmänheten. Tillsammans kan vi ju förändra utvecklingen och inspirera varandra, säger Erica Jensen.

Vad kan jag som privatperson göra för att hjälpa till?

  • Fråga personalen i butiken om mer information kring högfluorerande ämnen. Det gör att de i sin tur behöver ställa krav mot producenterna.
  • Välj andra alternativ om möjligt.

Fakta

PFAS är en grupp kemiska ämnen som är mycket svårnedbrytbara och i många fall har egenskaper som gör att de lagras i växter, djur och människor. Många är också giftiga. De förekommer i till exempel bordsdukar, bakformar, bakpapper, popcornpåsar, pizzakartonger, spolglans till diskmaskiner, tandtråd, kartong, impregneringsmedel, smörjmedel, skidvalla och – som nu varit känt några år – i brandskum. En uppskattning är att det finns fler än 3 000 kommersiella högfluorerade ämnen i omlopp på världsmarknaden. Anledningen till att de är så vanliga är att de är vattenavvisande och skyddar mot smuts och fett. (Källa: Svenskt Vatten)

 

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.