”Jag vill ge en bredare bild”

Vad gör du när bilden inte stämmer? När informationsflödena svämmar över av spekulationer, frågetecken eller kanske rena elakheter. Blir du rädd och handlingsförlamad?

När det gäller just granskningen kring EcoDataCenter så tror jag att vi är många som gått igenom olika stadier. Vi läser flöden, vi ser rubriker, vi funderar, men nu väljer vi också att reagera. Vi är ett företag som tror på det vi gör och vi gör det med öppenhet. Det är en grundstomme och en trygghet i vår verksamhet. Något som också vår vd Per Dahlberg vill förmedla i debattartikeln För framtida företagande i Falun.

Varför valde du att göra en debattartikel?
– Jag vill ge en bredare bild än vad den mediala debatt gett kring vårt datacenterprojekt. Vi sitter på hela bilden av hur projektet startat och var det är idag. Det är en bild som vi försökt att förmedla, men som tagit andra spår. Spår som lyfter rena felaktigheter och sprider osanningar.

I artikeln så lyfter du till exempel upp JFpartner AB och vår relation till företaget. Varför gör du det?
– Vi vill förtydliga att Jan Fahlén arbetat som konsult hos oss och vad det har inneburit i arbetsuppgifter. Vi vill också förtydliga att under projektresan så är det Falu Energi & Vatten, och inte Jan Fahlén, som tagit beslut som till exempel samarbetet med EcoDC AB.

Den 15 februari kunde man lyssna till ett inslag på SR Dalarna om datacenterprojektet och anklagelser om vänskapskorruption.

I inslaget diskuteras Jan Fahléns eventuella påverkan vid rekryteringen av projektets samarbetspartner EcoDC AB. Det pratas bland annat om att det ”plockats” in gamla arbetskamrater i projektet. Hur ser du på den bilden?
– Det är en snedvriden bild som tyvärr uppstår när man inte går till källan. Det är inte Jan Fahlén som har ”plockat” in någon i det här projektet, utan det är ett beslut som tagits av Falu Energi & Vatten. Ett beslut som är baserat utifrån kompetens hos dem som vi valt att samarbeta med.
– Det är inte heller frågan om någon rekrytering. Jag tycker att det är ganska naturligt att man använder sitt nätverk när man söker efter specifika kompetens.

Läs blogginlägget om hur projektet EcoDataCenter började. Året var 2011.

I din artikel kan man även läsa att debatten påverkat personen Jan Fahlén på negativt sätt…
– Ja, Fahlén har varit väldigt öppen gentemot oss om hur han påverkats av mediedebatten. Man ska komma ihåg att vi är ett offentligt bolag som givetvis tål att granskas, medan privata företag inte omfattas av offentlighetsprincipen. Falu Energi & Vatten har en värdegrund som tar avstånd från det som vi uppfattar har drabbat Fahlén.

Hur kommer arbetet att fortsätta med Jan Fahlén?
– Han är fortfarande anlitad av oss.

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.