Prisdialogen hjälper oss att bli bättre

Inom fjärrvärmen på Falu Energi & Vatten resonerar vi som så att det är en styrka att vara många. Många som hjälps åt att producera värmen, såsom genom samarbetet mellan Falun och Borlänge. Många som ansluter sig till fjärrvärmenätet och kan dra nytta av att höra ihop. Och många som deltar i diskussioner om fjärrvärmens utveckling och prisnivå.

Prisdialogen logotyp

Vi har varit medlem i samrådsmodellen Prisdialogen sedan starten 2013. Första årets tre medlemmar har till 2016 växt till 30 leverantörer, vilket motsvarar 60 procent av fjärrvärmemarknaden, och fler är på väg in. Varje år träffar vi kundrepresentanter från flera lokala fastighetsbolag och Villaägarna för en överblick av de närmaste årens utveckling av faktorer som påverkar fjärrvärmepriset. Det tas upp elpris, räntor, bränslepris, elcertifikat och mycket annat från omvärlden och politikens område. Faktorer som påverkar såväl företags som privatpersoners ekonomi och framtidsplaner.

Även Prisdialogens styrelse har genomfört en utvärdering av samrådsmodellen Prisdialogen – Prisdialogen gör skillnad. De har sedan identifierat några områden som är viktiga för Prisdialogens framtida utveckling. I ett par fall omnämns Falu Energi & Vattens samrådsprocess som ett positivt exempel på kundpåverkan vilket gläder oss.

Den målbild som Falu Energi & Vatten har, 100% nöjda kunder idag och i morgon, påverkar också beslut utmed vägen. Då är långsiktighet och hållbarhet viktiga för att skapa förtroende.

Vi vill vara ett tryggt val och skapa en trygg vardag för våra kunder.

Vi vill också ta vårt ansvar för klimatet och arbetar därför med att minska utsläppen av koldioxid. För att åstadkomma det behöver våra kunder ha förståelse för hur vi prioriterar i verksamheten.

Genom att ha en dialog med kundrepresentanter så får vi ett forum för diskussioner kring fjärrvärmen.

Prisdialogens samråd mynnar ut i en överenskommelse om nästa års fjärrvärmepris och en prognos som sträcker sig ytterligare två år framåt. I slutet av maj träffas gruppen för nästa samråd. Så snart vi är överens så skickar vi in en ansökan till Prisdialogen om att få förlängt medlemskap under 2017. Då går vi ut med information om det blir en förändring av priset på fjärrvärme och hur den förändringen i så fall ser ut.

Förra året kom parterna överens om att inte höja priset utan istället avvakta ett år med en eventuell prisjustering. Nu är det snart dags för ett nytt beslut.

Författare: Eva Gräftevall

Marknadsassistent, Falu Energi & Vatten. 47 år. Utbildning och erfarenhet: Examen som lärare SO 4-9, team ledare på Xerox kundtjänst i Dublin, vidareutbildad till exportassistent med tjänst vid Kvarnsvedens pappersbruk. Intressen: Mina tre barn 7-10 år, vår hund, att sjunga, släktforska och läsa böcker. Drömmer om: Börja rida häst, lära mig spela fiol, och att kunna prata arabiska.