Bryggeri väljer klimatsmart lösning från Falu Energi & Vatten

Kopparbergs Bryggeri i Västmanland har funnits sedan slutet av 1800-talet. Det är ett bryggeri som arbetar hårt med produktutveckling och nytänk. Men det är också ett bryggeri som satsar på en klimatsmart energiförsörjning till företagets anläggning.

Fredrik Engström är råvaruchef på Falu Energi & Vatten och han ska berätta mer bryggeriets klimatresa. En resa som de gör tillsammans med oss.

Länk till artikel om bygget av bryggeriets nya energianläggning.

Länk till filmklipp på DT.se

Fredrik Engström, råvaruchef på Falu Energi & Vatten.
Fredrik Engström, råvaruchef på Falu Energi & Vatten.

Vad är det bryggeriet satsar på?
– Kopparbergs bryggeri har satsat på att bygga en ny klimatmässigt hållbar energiförsörjning till sin produktion. Genom den nya energicentralen kommer de ersätta 97 % av den oljan de eldat tidigare med träpellets. Utöver det kommer bryggeriet effektivisera bort 400 MWh el.

På vilket sätt är vi engagerade?
– Falu Energi & Vatten levererar träpellets till den nya energicentralen. Cirka 3000 ton per år. En annan del i samarbetet är att vi kommer ta hand om den aska som uppstår vid förbränningen. Istället för att lägga den på hög kommer vi ta tillbaka den och sprida den med vår övriga aska. Spridningen sker i skogsmark för att få tillbaka mikronäringsämnen till marken som blir kvar i askan. På det viset sluter vi kretsloppet.

Genom att Kopparbergs Bryggeri byter ut olja mot pellets så minskar deras anläggning utsläppen av växthusgaser med 97 procent. Men de positiva siffrorna stannar inte där?
– Nej, förutom att de tar bort oljan genom den här investering så kommer de som nämnts ovan kunna effektivisera bort 400 MWh el. För oss ger den här volymen pellets ett utrymme att producera 800 MWh el i vår turbin i processen med att torka råvaran, sågspån, till pelletsfabriken med fjärrvärme. Vi får med andra ord ännu mer ren el, totalt 1 200 MWh genom samarbetet.

Är vi delaktiga i fler projekt av den här typen?
– Vi har ingen ytterligare affär med helhetsgreppet från pellets till aska. Vi har affärer sedan tidigare med StoraEnso Pellets, StoraEnso Fors, Arctic Paper och givetvis Borlänge Energi där vi sitter ihop med en ledning mellan städerna.

Hur ser du på framtiden för den är typen av  helhetslösningar?
– Vi har en produktion av pellets som sitter ihop med hela energisystemet, vilket få har. Vi har en stabil och säker råvaruförsörjning, vilket gör oss till en säker leverantör på marknaden. Utöver det har vi även upplägget och en entreprenör knuten till oss, Dala Skogsvitalisering, som kan sprida tillbaka askan i skogen. Finns det ett intresse för en helhetslösning kan vi givetvis titta på det, men det måste passa in med våra övriga affärer och de åtagande vi har där.

Författare: Mikaela Trapp

Informationsansvarig.