Prisdialogen hjälper oss att bli bättre

Inom fjärrvärmen på Falu Energi & Vatten resonerar vi som så att det är en styrka att vara många. Många som hjälps åt att producera värmen, såsom genom samarbetet mellan Falun och Borlänge. Många som ansluter sig till fjärrvärmenätet och kan dra nytta av att höra ihop. Och många som deltar i diskussioner om fjärrvärmens utveckling och prisnivå.

Prisdialogen logotyp

Vi har varit medlem i samrådsmodellen Prisdialogen sedan starten 2013. Första årets tre medlemmar har till 2016 växt till 30 leverantörer, vilket motsvarar 60 procent av fjärrvärmemarknaden, och fler är på väg in. Varje år träffar vi kundrepresentanter från flera lokala fastighetsbolag och Villaägarna för en överblick av de närmaste årens utveckling av faktorer som påverkar fjärrvärmepriset. Det tas upp elpris, räntor, bränslepris, elcertifikat och mycket annat från omvärlden och politikens område. Faktorer som påverkar såväl företags som privatpersoners ekonomi och framtidsplaner.

Även Prisdialogens styrelse har genomfört en utvärdering av samrådsmodellen Prisdialogen – Prisdialogen gör skillnad. De har sedan identifierat några områden som är viktiga för Prisdialogens framtida utveckling. I ett par fall omnämns Falu Energi & Vattens samrådsprocess som ett positivt exempel på kundpåverkan vilket gläder oss.

Den målbild som Falu Energi & Vatten har, 100% nöjda kunder idag och i morgon, påverkar också beslut utmed vägen. Då är långsiktighet och hållbarhet viktiga för att skapa förtroende.

Vi vill vara ett tryggt val och skapa en trygg vardag för våra kunder.

Vi vill också ta vårt ansvar för klimatet och arbetar därför med att minska utsläppen av koldioxid. För att åstadkomma det behöver våra kunder ha förståelse för hur vi prioriterar i verksamheten.

Genom att ha en dialog med kundrepresentanter så får vi ett forum för diskussioner kring fjärrvärmen.

Prisdialogens samråd mynnar ut i en överenskommelse om nästa års fjärrvärmepris och en prognos som sträcker sig ytterligare två år framåt. I slutet av maj träffas gruppen för nästa samråd. Så snart vi är överens så skickar vi in en ansökan till Prisdialogen om att få förlängt medlemskap under 2017. Då går vi ut med information om det blir en förändring av priset på fjärrvärme och hur den förändringen i så fall ser ut.

Förra året kom parterna överens om att inte höja priset utan istället avvakta ett år med en eventuell prisjustering. Nu är det snart dags för ett nytt beslut.

Rätar KPMG ut frågetecknen?

Jag heter Eva Gräftevall och jobbar med kommunikation på Falu Energi & Vatten. Som anställd så är jag intresserad av vad andra tycker om företaget och våra arbetsinsatser.

Mycket av vårt arbete sker i vardagen utan att uppmärksammas, det ska bara fungera. Annat inom vår verksamhet, såsom teknik, utveckling och hållbarhet, får stora rubriker. Helt klart är att vårt företag direkt, eller indirekt, påverkar kommuninvånarnas vardag – en mycket ansvarsfull uppgift för oss anställda.

Vi har idag ett energisystem där produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla drar nytta av varandra. Det planeras för att utveckla det befintliga energisystemet genom att bygga datahallar som behöver el och kylning och ta vara på värmen som servrarna avger. På sistone har datahallarna ofta förekommit i rubriker och på sociala medier. Eller rättare sagt, bildandet av ett bolag med den externa parten EcoDC AB har ifrågasatts. Vår vd Per Dahlberg har vid flera tillfällen berättat om hur man försökt att ta hänsyn till aspekter som ägarandel, ekonomi och offentlighetsprincip vid planeringen av bolagsbildningen. Allt för att gå en balansgång mellan krav från kommunala och privata ägare och potentiella kunder.

Nu är det lite drygt två veckor sedan Per beslutade att genomföra en extern granskning av den planerade bolagsbildningen kring byggandet av datacentret i Falun. Granskningen ska räta ut de frågetecken som uppkommit efter en medial debatt kring Falu Energi & Vattens samarbetspartner EcoDC AB.

”Genom en extern granskning så kommer eventuella frågetecken att lyftas upp på bordet. I detta läge vill vi verkligen att det synas ordentligt. Annars blir det lätt ord mot ord”, sa Per Dahlberg, för två veckor sedan, i ett pressmeddelande.

Du pratar om ord mot ord – vad menar du?
– Vi kan ha vår uppfattning utifrån hur vi bedömt samarbetet medan andra har sin utifrån vad man googlat på nätet. Man baserar sin ståndpunkt på olika fakta helt enkelt.

Vilka utför granskningen av den planerade bolagsbildningen med EcoDC AB?
– Uppdraget har gått till KPMG. Falu kommun har tidigare utsett företaget till ordinarie bolag för revisioner. I vanliga fall har vi att göra med kontoret i Falun men denna granskning utförs av en specialenhet i Stockholm.

Är det risk för intressekonflikt då KPMG är anlitade som ordinarie revisionsbolag?
Det var det första KPMG kontrollerade. Sedan gjordes en oberoende kontroll gentemot EcoDC AB så att det inte finns intressekonflikt gentemot dem. Vi kommer att få betala kontrollen vem som än gör den. Dessutom utser vi inte själva vårt revisionsbolag  utan det gör kommunen.

När kommer resultatet?
– I mitten av mars.

Om granskningen skulle visa att den planerade bolagsbildningen med EcoDC AB inte är lämplig, vad gör Falu Energi & Vatten då?
– Granskningen tittar inte på själva bolagsbildandet, det har andra jurister redan gjort, utan granskningen kontrollerar EcoDC AB och personerna bakom företaget. Om granskningen visar på några konstigheter så får vi se hur vi agerar i samarbetet med EcoDC.

Vad händer med byggandet av datahallarna under tiden som granskningen pågår?
– Projektet rullar på. Det är bolagsbildandet som tagit paus.