JFpartner AB avslutar sitt uppdrag hos oss

I onsdags morse tog jag emot ett skriftligt meddelande från JFpartner AB att företaget önskar avsluta sitt uppdrag med oss med omedelbar verkan. Jan Fahlén meddelar genom sitt företag att den senaste tidens mediastorm gentemot honom blivit för mycket ur olika perspektiv.

Jag har full förståelse för Jan Fahlén. Jan är ingen offentlig person, utan en privat näringsidkare, och han har under några veckor påtalat att medias skriverier skadat honom själv, hans företag och anhöriga på ett sätt som inte är försvarbart. Jag har tidigare försökt få Jan att vara kvar. Han har gjort ett mycket bra jobb som projektledare för datacentret och i dagsläget har vi ingen kompetens som kan ersätta honom. Jans egen önskan är dock att sluta och det respekterar vi givetvis fullt ut.

Datacenter-projektet kommer nu att drabbas av en störning som riskerar påverka den fortsatta utvecklingen. Jag får också frågor om den senaste tidens negativa skriverier riskerar försämra marknadsförutsättningarna för en etablering i Falun? Projektet har sådana unika kvaliteter så det påverkas nog inte så lätt, men dessvärre tror jag det i så fall är Faluns varumärke som näringslivsort som i förlängningen skadas mest.

Falu Energi & Vatten klarar sig utan datacenter. Vi har bara önskat göra någonting bra för Falun, bra för miljön, till nytta för kommuninvånarna och till nytta för att stärka näringslivet i Falun. Sedan ser vi givetvis lönsamhet i en datacenteraffär, annars skulle vi överhuvudtaget inte arbeta för en sådan etablering. Lönsamma affärer för Falu Energi & Vatten innebär positiv utveckling för bolaget, positivt nytta för Falun i form av fler arbetstillfällen och också positiv nytta för alla våra kunder som bor i Falu kommun. Ett exempel på den positiva nyttan är tillvaratagandet av restvärme, vilket på lång sikt innebär en lägre prisutveckling för våra fjärrvärmekunder.

Jag är övertygad om att ett starkt, nytänkande, modigt, affärsmässigt lokalt energibolag är bra för oss alla.

”Jag vill ge en bredare bild”

Vad gör du när bilden inte stämmer? När informationsflödena svämmar över av spekulationer, frågetecken eller kanske rena elakheter. Blir du rädd och handlingsförlamad?

När det gäller just granskningen kring EcoDataCenter så tror jag att vi är många som gått igenom olika stadier. Vi läser flöden, vi ser rubriker, vi funderar, men nu väljer vi också att reagera. Vi är ett företag som tror på det vi gör och vi gör det med öppenhet. Det är en grundstomme och en trygghet i vår verksamhet. Något som också vår vd Per Dahlberg vill förmedla i debattartikeln För framtida företagande i Falun.

Varför valde du att göra en debattartikel?
– Jag vill ge en bredare bild än vad den mediala debatt gett kring vårt datacenterprojekt. Vi sitter på hela bilden av hur projektet startat och var det är idag. Det är en bild som vi försökt att förmedla, men som tagit andra spår. Spår som lyfter rena felaktigheter och sprider osanningar.

I artikeln så lyfter du till exempel upp JFpartner AB och vår relation till företaget. Varför gör du det?
– Vi vill förtydliga att Jan Fahlén arbetat som konsult hos oss och vad det har inneburit i arbetsuppgifter. Vi vill också förtydliga att under projektresan så är det Falu Energi & Vatten, och inte Jan Fahlén, som tagit beslut som till exempel samarbetet med EcoDC AB.

Den 15 februari kunde man lyssna till ett inslag på SR Dalarna om datacenterprojektet och anklagelser om vänskapskorruption.

I inslaget diskuteras Jan Fahléns eventuella påverkan vid rekryteringen av projektets samarbetspartner EcoDC AB. Det pratas bland annat om att det ”plockats” in gamla arbetskamrater i projektet. Hur ser du på den bilden?
– Det är en snedvriden bild som tyvärr uppstår när man inte går till källan. Det är inte Jan Fahlén som har ”plockat” in någon i det här projektet, utan det är ett beslut som tagits av Falu Energi & Vatten. Ett beslut som är baserat utifrån kompetens hos dem som vi valt att samarbeta med.
– Det är inte heller frågan om någon rekrytering. Jag tycker att det är ganska naturligt att man använder sitt nätverk när man söker efter specifika kompetens.

Läs blogginlägget om hur projektet EcoDataCenter började. Året var 2011.

I din artikel kan man även läsa att debatten påverkat personen Jan Fahlén på negativt sätt…
– Ja, Fahlén har varit väldigt öppen gentemot oss om hur han påverkats av mediedebatten. Man ska komma ihåg att vi är ett offentligt bolag som givetvis tål att granskas, medan privata företag inte omfattas av offentlighetsprincipen. Falu Energi & Vatten har en värdegrund som tar avstånd från det som vi uppfattar har drabbat Fahlén.

Hur kommer arbetet att fortsätta med Jan Fahlén?
– Han är fortfarande anlitad av oss.

Debattartikel om framtida företagande

I tisdags skickade vår vd Per Dahlberg in en debattartikel till Dala-Demokraten och Dalarnas Tidningar. Han vill rätta till några saker som inte kommit fram under veckorna av granskning och tyckande kring vårt datacenter-projekt EcoDataCenter. Artikeln har inte blivit publicerad än, men vi känner att tiden är inne att ge en bredare bild av det som sagt kring projektet.

För framtida företagande i Falun!

Falu Energi & Vatten AB har ett uppdrag att utveckla Falun som attraktiv boende- och verksamhetsort. Vi tror att det hänger ihop. Starkt näringsliv leder till att personer vill jobba i Falun och flytta hit, så enkelt är det.

I den mediala debatten kring datacenters i Falun har det missats totalt och fokus har i stället legat på individers historik. Vår gemensamma ambition att finna energismarta lösningar som samtidigt bidrar till Faluns utveckling har inte lyfts fram. Vi vill erbjuda någonting unikt i Falun och inte samma sak som alla andra kommuner erbjuder – tomtmark.

I mediedebatten har det dessutom förekommit ett stort antal fel. Jag vill därför göra några förtydliganden. Vi har bland annat anlitat Jan Fahlén som konsult via hans företag, JFpartner AB. Han har hjälpt oss med kontakter och i marknadsföringen av att bygga världens första klimatpositiva datacenter i Falun. Fahlén har inget mandat att företräda oss, men har ett tydligt uppdrag som han utfört till stor belåtenhet under några års tid. Vi har ingen egen kompetens inom datacenterbyggande, ännu mindre kring potentiella kunder till ett datacenter.

Eftersom vi anser det meningslöst att bygga ett datacenter utan att kunder flyttar in har vi valt att samarbeta med EcoDC AB. EcoDC AB är ett nybildat bolag med personer som har den kompetens vi saknar. Jag vill betona att vi har gjort det valet, inte Fahlén. Det är inte tänkt att EcoDC AB, eller någon person inom bolaget, ensamt ska förvalta våra tillgångar. Vi är mycket noga med att säkra upp våra investeringar så att lönsamhet uppnås, till nytta för vår ägare och i slutändan för alla Falubor.

Vi har tänkt ett steg till i projektet genom att arbeta tillsammans med näringslivet och kommunen för att skapa möjlighet till nyetableringen. Det sker på affärsmässiga grunder och skapar en vinn-vinn-vinn situation, en utveckling av Public Private Partnership-modellen. Kontroversiellt tycker vissa, USA:s ambassad som var på besök i Falun i slutet av februari tyckte det var genialt.

Jan Fahlén, som vi valt att arbeta tillsammans med, har upplevt den senaste tidens skriverier i tidningar och på sociala medier som mycket jobbigt. Både för både honom själv, hans anhöriga och hans företag. Falu Energi & Vatten AB har en värdegrund som tar avstånd från personliga påhopp, nät-trakasserier, smutskastning, mm. Vi tål att granskas, men förväntar oss också en korrekt beskrivning från de som granskar. Vår investeringskostnad för att uppföra ett hus, inklusive markarbeten, uppskattar vi till 150 miljoner. Den planerade bolagsbildningen som nu är pausad avsåg endast ett hus.

Nu väntar vi på granskningen kring vidare samarbete med EcoDC AB. En granskning som vi begärt och som kommer att visa förutsättningarna för att fortsätta samarbetet med dem. Önskas saklig information kring projektet hänvisar jag till blogg.fev.se eller ecodatacenter.se

Per Dahlberg,
VD för Falu Energi & Vatten AB

Rätar KPMG ut frågetecknen?

Jag heter Eva Gräftevall och jobbar med kommunikation på Falu Energi & Vatten. Som anställd så är jag intresserad av vad andra tycker om företaget och våra arbetsinsatser.

Mycket av vårt arbete sker i vardagen utan att uppmärksammas, det ska bara fungera. Annat inom vår verksamhet, såsom teknik, utveckling och hållbarhet, får stora rubriker. Helt klart är att vårt företag direkt, eller indirekt, påverkar kommuninvånarnas vardag – en mycket ansvarsfull uppgift för oss anställda.

Vi har idag ett energisystem där produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla drar nytta av varandra. Det planeras för att utveckla det befintliga energisystemet genom att bygga datahallar som behöver el och kylning och ta vara på värmen som servrarna avger. På sistone har datahallarna ofta förekommit i rubriker och på sociala medier. Eller rättare sagt, bildandet av ett bolag med den externa parten EcoDC AB har ifrågasatts. Vår vd Per Dahlberg har vid flera tillfällen berättat om hur man försökt att ta hänsyn till aspekter som ägarandel, ekonomi och offentlighetsprincip vid planeringen av bolagsbildningen. Allt för att gå en balansgång mellan krav från kommunala och privata ägare och potentiella kunder.

Nu är det lite drygt två veckor sedan Per beslutade att genomföra en extern granskning av den planerade bolagsbildningen kring byggandet av datacentret i Falun. Granskningen ska räta ut de frågetecken som uppkommit efter en medial debatt kring Falu Energi & Vattens samarbetspartner EcoDC AB.

”Genom en extern granskning så kommer eventuella frågetecken att lyftas upp på bordet. I detta läge vill vi verkligen att det synas ordentligt. Annars blir det lätt ord mot ord”, sa Per Dahlberg, för två veckor sedan, i ett pressmeddelande.

Du pratar om ord mot ord – vad menar du?
– Vi kan ha vår uppfattning utifrån hur vi bedömt samarbetet medan andra har sin utifrån vad man googlat på nätet. Man baserar sin ståndpunkt på olika fakta helt enkelt.

Vilka utför granskningen av den planerade bolagsbildningen med EcoDC AB?
– Uppdraget har gått till KPMG. Falu kommun har tidigare utsett företaget till ordinarie bolag för revisioner. I vanliga fall har vi att göra med kontoret i Falun men denna granskning utförs av en specialenhet i Stockholm.

Är det risk för intressekonflikt då KPMG är anlitade som ordinarie revisionsbolag?
Det var det första KPMG kontrollerade. Sedan gjordes en oberoende kontroll gentemot EcoDC AB så att det inte finns intressekonflikt gentemot dem. Vi kommer att få betala kontrollen vem som än gör den. Dessutom utser vi inte själva vårt revisionsbolag  utan det gör kommunen.

När kommer resultatet?
– I mitten av mars.

Om granskningen skulle visa att den planerade bolagsbildningen med EcoDC AB inte är lämplig, vad gör Falu Energi & Vatten då?
– Granskningen tittar inte på själva bolagsbildandet, det har andra jurister redan gjort, utan granskningen kontrollerar EcoDC AB och personerna bakom företaget. Om granskningen visar på några konstigheter så får vi se hur vi agerar i samarbetet med EcoDC.

Vad händer med byggandet av datahallarna under tiden som granskningen pågår?
– Projektet rullar på. Det är bolagsbildandet som tagit paus.

 

 

Styrelsen står enig bakom datahallsbygget

Med anledning av att det pågår en medial diskussion om våra planer på att bygga datahallar, så har styrelsen för Falu Energi & Vatten valt att skriva en debattartikel. I artikeln redovisar styrelsen sin uppfattning i frågan.

Idag publicerades artikeln på Dala-Demokratens debattsida. 

 

Faluns datacenterplaner diskuteras i USA

I går hade Falu kommun besök av representanter från amerikanska ambassaden i Stockholm. Robert S. Gilchrist som är ställföreträdande ambassadör besökte Falun för att ta reda på mer kring projektet EcoDataCenter som väckt stort intresse i USA.

På plats under besökte fanns också Falu Energi & Vatten. Vi visade bland annat delegationen markområdet för det planerade datacentret. Med i delegationen fanns Nicolas Randal Kuchova, ansvarig för näringslivsfrågor mot Norden, Storbritannien och Irland. Nicolas uttryckte sig så här kring kring vårt arbete:

”För oss är det lite annorlunda men väldigt positivt att kommunkoncernen och företagen kan samarbeta runt en sådan här sak. Jag tror att datacentret kommer att ge mycket tillbaka till det lokala samhället i form av bland annat ekonomi och värme.”

Vad är det som händer? Egentligen.

Jobbet är en viktig del i livet för många. Jobbar du heltid och räknar bort semesterveckor så tillbringas cirka 1 900 timmar på jobbet under ett år.

Om jobbet är viktigt så är det också viktigt att må bra på arbetsplatsen. Att kunna öppna dörren till kontoret eller omklädningsrummet och mötas av bra stämning och trygghet. En arbetsgivare som tror på ens förmåga och arbetskollegor som hjälper till att utveckla den.

Men en arbetsplats stannar inte inom verksamhetens egna väggar eller bland arbetskollegorna. Vi delar vår arbetsvardag med alla andra i samhället. Som kommunalt energibolag finns vi närvarande i allas vardag, på ett eller annat sätt. Våra kunders vardag. Din och min vardag. De senaste veckornas granskning och debatt kring vårt datacenter-projekt har inte förändrat det – vi hämtar soptunnor, gräver för fiber, renar avloppsvattnet och mycket mer. Vi gör ett viktigt och bra jobb.

Men hur påverkas min personal av dessa snabba informationsflöden och tyckanden? Känner de oro? Är de arga? Min ambition som vd är skapa ett välkomnande och öppet arbetsklimat. Trygghet och stolthet föds ur öppenhet. I fredags fick jag äntligen tid för en längre information till min personal kring datacenterprojektet. En personal som kanske undrat – vad är det som händer? Egentligen.

Styrelsen var också med under personalinformationen. Vår vice ordförande, Bo Wickberg, berättade om hur styrelsen ser på de senaste veckornas händelser. Men också hur de ser på framtiden för etablering av datacenter.